İnsan Kaynakları Politikamız

Art Ambalaj’a ; yeniliklere ve değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı ve girişimci bireyler kazandırmak, tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek, çalıştığı kurumun gelecek planları ile kendi kariyer rotasını bütünleştiren, şirket hedefleri ile kişisel hedefleri aynı paydada buluşturan, yaptığı işlerle şirkete katma değer yaratan mutlu çalışanlardan oluşan bir topluluk yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

İnsan kaynakları politikamız temel ilkeleri

  • Çalışanlarımıza huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak, ortak hedeflere doğru ve hızlı şekilde ulaşma adına aidiyet duygusunu kazandırmak,
  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmak ve kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemek,
  • Personelimizin görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak, sorumluluk duygusunu geliştirmek,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, cezalandırma ve ödüllendirme sistemini paralel yürütülmesini sağlayarak motivasyon ve verimliliği üst seviyelere ulaştırmak,
  •  
  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı benimsemektir.
Başvuru Formu
Hazır olan CV'nizi bu kısımdan yükleyebilirsiniz. ( PDF, JPG, WORD Uzantıları yüklenebilir) Yükle